Non-infill

Non-infill
voetbalvelden

zijn de toekomst

Antea Innovaties Non infill

Non-infill

Wilt u als voetbalvereniging optimaal voorbereid zijn op een toekomst zonder polymerische performance-infill? Antea Sport bouwde de afgelopen jaren al verschillende voetbalvelden zonder deze infill, verspreid door heel Nederland. Spelers, beheerders en eigenaren van deze velden reageren vol enthousiasme.

Alleen nog natuurlijke materialen en zand

De transitie naar non-infill-kunstgrasvelden is het gevolg van een Europees verbod op polymerische infill. De Europese Commissie wil dit verbod onder meer inzetten als wapen in de strijd tegen verspreiding van vervuilende microplastics. Concreet betekent dit dat vanaf 2029 - als het verbod van kracht wordt - alleen nog natuurlijke (organische) materialen en zand mogen worden gebruikt als infill voor kunstgrasvelden. Velden met performance-infill die op dat moment al zijn aangelegd, kunnen nog gewoon worden gebruikt tot het einde van hun levensduur.

Non-infill versus mineral-infill

Hoewel de velden zonder performance-infill in de volksmond vooral bekend staan als non-infill-velden, spreken we bij Antea Sport liever over mineral-infill. Onze velden bevatten namelijk geen performance-infill, maar wel een klein laagje speciale minerale infill. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de sporttechnische eigenschappen en blijft gewoon toegestaan als het verbod op polymerische infill in 2029 van kracht wordt.

Goed begeleiden bij ingrijpende veranderingen

Voor gemeenten en sportclubs brengt het verbod op polymerische infill ingrijpende veranderingen met zich mee. Bij Antea Sport vinden we het dan ook belangrijk om deze partijen goed te begeleiden tijdens deze transitie. Een veld zonder performance-infill vraagt namelijk om een wezenlijk andere benadering dan een veld zoals we dat tot op de dag van vandaag gewend zijn. In allerlei aspecten, van ontwerp en aanleg tot onderhoud, is het nodig om de bouw van een veld zonder performance-infill op een eigen manier aan te vliegen. Daarom wil Antea Sport zowel gemeenten als verenigingen optimaal ondersteunen in de voorbereiding op een toekomst zonder performance-infill.

Drukbezocht seminar in Amsterdam

Om gemeenten en verenigingen hierin bij de hand te nemen, organiseerden Antea Sport en de gemeente Amsterdam een seminar over non-infill-kunstgrasvelden. Dat de overgang naar non-infill een onderwerp is dat leeft bij gemeenten en sportverenigingen, blijkt wel uit de opkomst: een kleine 100 belangstellenden bezochten het nieuwe mineral-filled voetbalveld van AFC IJburg en de moderne recyclingfabriek van GBN A(rtificial) G(rass) R(ecycling) in het Westelijk Havengebied, waar versleten kunstgrasmatten circulair worden gerecycled en een tweede leven krijgen. Ook deelden spelers en beheerders tijdens het seminar hun ervaringen met de mineral-filled voetbalvelden van Antea Sport.

ZEER TEVREDEN GEBRUIKERS

We kijken terug op een geslaagd seminar, waarop we de bezoekers goed konden voorbereiden op de toekomst van non-infill-sportvelden. We voorzien tot 2025 een periode waarin kurk en olijf nog een belangrijke rol spelen. Daarna verwachten we dat sportvelden zonder performance-infill geleidelijk steeds meer gemeengoed gaan worden. Omdat we bij Antea Sport al vroeg met deze velden bezig waren, zien we die ontwikkeling met veel vertrouwen tegemoet. In de evaluaties die we met gebruikers en de KNVB houden, merken we al dat onze aanpak zich vertaalt in zeer tevreden gebruikers.

Spelplezier en veiligheid op één

Dat er zo positief wordt gereageerd op de mineral-filled velden die Antea Sport heeft aangelegd, heeft een logische reden. In de eerste non-infill-velden werden zoveel kunstgrasvezels gebruikt dat de velden er glad en onvoorspelbaar door werden. Voetballers hadden geen grip en kwamen door glijpartijen soms lelijk terecht, waardoor ze niet meer vrijuit durfden te voetballen. Bij Antea Sport hanteren we al vanaf het begin een heel andere aanpak. Voor ons speelt er geen belang om zoveel mogelijk vezels te verkopen, maar staan spelplezier en veiligheid op één. Daarom bevatten onze non-infill-velden minder vezels en gebruiken we een kleine hoeveelheid speciale minerale infill. Strikt genomen praat je dus eigenlijk over mineral-infill in plaats van non-infill. De infill houdt de vezels overeind, zodat de noppen veel stabieler in het gras staan in plaats van dat ze gaan glijden.

Investeren in een goede onderbouw

Ook de kwalitatief hoogwaardige onderbouw levert een belangrijke bijdrage aan de sporttechnische eigenschappen van het mineral-filled veld van Antea Sport. We hebben voor ons mineral-filled voetbalveld een speciale shockpad ontwikkeld die zorgt voor een hele authentieke en natuurlijke spelbeleving. We horen van voetballers dat ze het zeer prettig en aangenaam vinden om op dit veld te spelen. Het mooie van deze onderbouw is bovendien dat ‘ie met een levensduur van zo’n 30 jaar meerdere generaties toplagen meegaat. Een goede toplaag is natuurlijk belangrijk, maar wij adviseren voetbalclubs om vanwege de lange levensduur en de bijdrage aan het spelplezier vooral ook in een goede onderbouw te investeren. Daar heb je als voetbalvereniging echt plezier van op de lange termijn.

Voetbalclubs helpen verduurzamen

Dat Antea Sport goed over het mineral-filled voetbalveld heeft nagedacht, blijkt wel uit het feit dat het veld zich ook bij uitstek leent voor een andere recente innovatie: warmtewinning uit kunstgras. Met dat systeem kunnen clubgebouwen en zo’n 200 woningen in de nabije omgeving van het sportveld duurzaam worden verwarmd met energie uit kunstgras. Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor Antea Sport. We willen hierin uitdrukkelijk onze verantwoordelijkheid nemen en voetbalclubs en andere sportverenigingen actief helpen met het verduurzamen van hun accommodatie.

Voordelen innovaties Non infill V
IMG
IMG

Bent u geïnteresseerd om op deze velden zonder performance-infill te spelen? Neem dan contact met ons op!