Antea Sport legt eerste Aendless-veld met warmtewinning aan

In Zwolle heeft Antea Sport het allereerste Aendless-veld aangelegd. Dit vooruitstrevende sportveld vangt warmte op, waarmee naar verwachting meerdere gebouwen op en rondom het sportpark van warmte kunnen worden voorzien. Het veld in Zwolle maakt deel uit van een eerste pilot met deze vindingrijke innovatie.

Warmte winnen met sportvelden

Met het Aendless-veld biedt Antea Sport een slimme oplossing in de energietransitie. De sportveldspecialist wil de warmte waarmee de zon kunstgras sportvelden verwarmt gebruiken om omliggende gebouwen te verwarmen. Met computeranimaties en rekenmodellen heeft Antea Sport theoretisch bepaald of en hoeveel warmte een Aendless-veld kan genereren. Het pilotveld op sportpark Marslanden in Zwolle gaat in de praktijk uitwijzen hoeveel warmte het veld daadwerkelijk kan opwekken.

Intelligente meet- en regeltechniek

Het Aendless-pilotveld is met 300 m2 weliswaar een miniveld, maar er kan gewoon op worden gesport als op ieder ander veld. Wat aan de bovenkant echter niet zichtbaar is, is dat er onder het veld slimme techniek schuilgaat. Omdat Antea Sport met het veld praktijkmetingen wil uitvoeren, bestaat het veld uit meerdere proefopstellingen. Intelligente meet- en regeltechniek levert veel relevante informatie op over de potentie en de opbrengsten van het veld. Met deze informatie kan Antea Sport goed inschatten hoeveel warmte een volwaardig hockey- of voetbalveld kan genereren.

Hooggespannen verwachtingen

De verwachtingen van Aendless zijn hooggespannen, aldus directeur Gosewin Bos. “Bij Antea Sport denken we voortdurend na hoe we met volwaardige sportvelden een bijdrage kunnen leveren aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Het Aendless-veld speelt daarin een belangrijke rol. We denken dat een kunstgras sportveld in de toekomst meerdere gebouwen op en rondom een sportaccommodatie kan gaan verwarmen. In eerste instantie focussen we daarbij op voetbalvelden en hockeyvelden, maar ook tennisbanen en korfbalvelden zijn reële sportvelden voor warmtewinning. We volgen de resultaten op de voet en zijn benieuwd naar de toekomst die voor deze innovatie is weggelegd.”

Heeft u vragen? Gosewin Bos Directeur Antea Sport
06-51605828