Gepubliceerd in Nieuws , Voetbalvelden

Dossier kunstgrasvoetbal en gezondheid: sporten op rubbergranulaat is veilig

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Op woensdag 5 oktober besteedde Zembla aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s omtrent spelen op voetbalvelden van kunstgras met SBR rubbergranulaat. Antea Sport heeft kennis genomen van deze uitzending. Als er vragen zijn over de veiligheid, dan is het goed dat daar aandacht aan wordt besteed. De gezondheid en het welzijn van de spelers zijn ook voor ons van groot belang. Wij volgen de wet- en regelgeving voor aanleg van Sportaccommodaties (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM) en ook nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving blijven wij nauwlettend volgen. In het verleden zijn hier diverse onderzoeken naar uitgevoerd. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onderstaande bronnen.

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij zien de resultaten, die rond februari 2017 worden verwacht, uiteraard met grote interesse tegemoet. Ook wij wensen hierover definitieve duidelijkheid te verkrijgen.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar:

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):

• Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB):

• GGD GHOR: Sporten op rubbergranulaat is veilig

• Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BNSC)

• Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

• Recycled rubber infill causes a very low level of concern

Heeft u vragen? Floor Groeneveldt Regiomanager West
06-20134510