Antea Sport zorgt met FieldLoop voor doorbraak in verduurzaming sportaccommodaties

Veel sportverenigingen hebben ambities om te verduurzamen, maar weten onvoldoende of zelfs helemaal niet welke mogelijkheden daar allemaal voor bestaan. Met het FieldLoop-concept zorgt Antea Sport voor een doorbraak die sportverenigingen helpt bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Het vindingrijke recyclingconcept van de sportveldspecialist is in meerdere opzichten veelbelovend.

Doordacht en revolutionair

Achter het FieldLoop-concept gaat een even doordacht als revolutionair proces schuil. FieldLoop visualiseert de volledige levenscyclus die een kunstgras sportveld doorloopt en staat, kort gezegd, voor een baanbrekend recyclingconcept waarin versleten kunstgras sportvelden volledig circulair worden gerecycled tot hoogwaardige componenten waaruit nieuwe, bruikbare producten voor sportaccommodaties én daarbuiten worden vervaardigd. Deze recycling vindt plaats in een nieuwe fabriek in Amsterdam, waarover later meer.

Het idee achter FieldLoop

Gosewin Bos, directeur van Antea Sport, licht het idee achter het FieldLoop-concept toe: “Omdat duurzaamheid zowel bij sportverenigingen en -instanties als bij Antea Sport zelf hoog op de agenda staat, zijn we voortdurend bezig met het bedenken en vormgeven van praktische manieren om de sportwereld te verduurzamen zonder de essentie van sport, het spelplezier, aan te tasten. Eén van die manieren is het hergebruik van oude materialen. Voorheen werd een oud kunstgras sportveld afgevoerd zodra het vervangen moest worden. Daarmee gingen veel grondstoffen verloren die zich prima lenen om te worden hergebruikt. In het FieldLoop-concept geven we dit handen en voeten en worden deze grondstoffen op een hoogwaardige en professionele manier volledig circulair gerecycled tot componenten die in een betekenisvolle vorm in de keten kunnen terugkeren.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

FieldLoop (circulaire recycling kunstgras sportvelden)

FieldLoop in de praktijk

Hoe vindingrijk en betekenisvol het FieldLoop-concept in de praktijk is, wordt duidelijk als Bos een aantal concrete voorbeelden benoemt van producten die zijn gemaakt van uit kunstgras gerecyclede componenten. “Er zijn bijvoorbeeld clubs die hun kunstgrasvelden voorzien van instrooizand en infill die zijn gemaakt van materiaal uit oude velden. Maar ook in allerlei andere toepassingen komen de gerecyclede componenten uitstekend tot hun recht. Zo zijn er ook sportverenigingen die hun accommodatie voorzien van bijvoorbeeld rubbertegels, drainagebuizen of kantplanken, die allemaal zijn vervaardigd uit gerecyclede componenten. En zo zijn er nog veel meer sportparkattributen die van gerecycled materiaal kunnen worden gemaakt. De materialen worden zelfs hergebruikt voor toepassingen buiten het sportveld, zoals beschoeiingsplanken of zand voor de infra.”

Van grote betekenis

Bos is blij dat het FieldLoop-concept zo’n grote betekenis heeft voor sportverenigingen. “Het mooie van het FieldLoop-concept is dat het niet alleen iets idealistisch is, maar dat we sportverenigingen er ook echt mee vooruit helpen. Vaak wisten sportverenigingen wel dát ze wilden verduurzamen, maar niet hóe. Daardoor werd er nooit echt doorgepakt en veranderde er niet echt iets wezenlijks. FieldLoop zorgt daarin voor een doorbraak. Met FieldLoop openen we deuren en brengen we nieuwe mogelijkheden om te verduurzamen heel dichtbij. We brengen concrete oplossingen binnen handbereik en stellen clubs daarmee in staat om de daad bij het woord te voegen, om hun duurzaamheidsambities waar te maken. Het enthousiasme waarmee FieldLoop is ontvangen is geweldig om te zien. Zoveel mensen en verenigingen die bereid zijn om samen te gaan voor een duurzame en vitale toekomst voor sportaccommodaties!”

Nieuwe recyclingfabriek in Amsterdam

De plaats waar het FieldLoop-concept gestalte krijgt, is de splinternieuwe recyclingfabriek van GBN-AGR, die, samen met partners, medio 2020 werd geopend aan de Santoriniweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het terrein rondom de fabriek is een verzamelplaats waar letterlijk bergen oude kunstgrasmatten vanuit alle hoeken van Nederland klaarliggen om te worden gerecycled. In de fabriek worden de matten eerst leeggeklopt, waardoor zand en andere infill uit het kunstgras worden gefilterd. Vervolgens worden al deze materialen van elkaar gescheiden en gerecycled tot herbruikbare componenten. Bos benadrukt daarbij dat de kwaliteit van deze componenten gewaarborgd is. “Het is heel begrijpelijk dat mensen zo hun bedenkingen hebben bij de kwaliteit van het gerecyclede materiaal. Bij Antea Sport stellen we echter hoge kwaliteitseisen aan al onze producten. Dat is bij deze gerecyclede componenten niet anders. Het recyclingproces is daarom ook KIWA-gecertificeerd. Als sportverenigingen kiezen voor duurzame oplossingen, mag de kwaliteit nooit in het geding zijn.”

Dubbele kans voor sportverenigingen

Voor sportverenigingen die graag willen verduurzamen, biedt FieldLoop een dubbele mogelijkheid. Sportverenigingen die hun kunstgrasveld willen vervangen, kunnen hun oude kunstgrasmat enerzijds in Amsterdam laten recyclen, waardoor de componenten worden hergebruikt en vervolgens herleven in de keten. Anderzijds hebben verenigingen ook de mogelijkheid om te kiezen voor attributen die van gerecyclede componenten gemáákt zijn. Zo snijdt het mes aan twee kanten en kunnen sportverenigingen er met elkaar aan bijdragen dat de sportwereld een duurzame toekomst tegemoet gaat.

Heeft u vragen? Floor Groeneveldt Regiomanager West
06-20134510