Antea Sport zorgt met FieldLoop voor doorbraak in volledig circulaire verwerking van kunstgras sportvelden

De verwerking van kunstgras sportvelden zorgde tot voor kort voor de nodige hoofdbrekens. Kunstgrasvelden konden weliswaar worden gerecycled, maar niet volledig circulair. Antea Sport zorgt met FieldLoop voor een doorbraak. Als één van de initiatiefnemers opent het binnenkort de nieuwe recyclingfabriek van GBN Artificial Grass Recycling in Amsterdam. In deze moderne fabriek vindt volledig circulaire recycling van kunstgras sportvelden plaats.

Sportvelden duurzaam maken

Gosewin Bos, directeur van Antea Sport, maakt geen geheim van zijn enthousiasme over FieldLoop en de nieuwe recyclingfabriek. “Spelplezier staat bij Antea Sport altijd voorop. Tegelijk vinden we het belangrijk om met onze sportvelden bij te dragen aan een duurzaam milieu. Daarom staan we heel bewust stil bij de vraag hoe we als Antea Sport concreet invulling kunnen geven aan duurzaamheid. De recycling van kunstgrasvelden neemt daarbij een belangrijke plaats in. We hebben besloten om hier actief mee aan de slag te gaan. Zo is FieldLoop ontstaan.”

Circulaire recycling van kunstgras sportvelden

FieldLoop visualiseert de aanpak van Antea Sport, waarbij een kunstgras sportveld een volledige levenscyclus doorloopt. Deze cyclus begint bij de productie van een kunstgrasveld, gevolgd door aanleg, beheer en onderhoud. Zodra het kunstgrasveld aan het eind van de levenscyclus vervangen wordt, kunnen de componenten als zand, rubber en vezels weer in de keten worden teruggebracht. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de productie van kunststof slag- of kantplanken langs een sportveld. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook nieuwe kunstgras filamenten van worden gemaakt.

Medio 2020 volledig operationeel

In de recyclingfabriek van GBN-AGR aan de Santoriniweg in Amsterdam krijgt het FieldLoop-concept op een hoogwaardige, professionele en efficiënte manier gestalte. In oktober 2019 is de bouw van de nieuwe recyclingfabriek gestart en inmiddels zijn de fabriekshallen en het fabrieksterrein ingericht. De recycle-installaties zijn uitgebreid getest en zelfs al in productie. Medio 2020 is de complete fabriek op volle toeren operationeel, maar nu al neemt GBN-AGR oude kunstgrasmatten in. Hiervoor heeft GBN-AGR toestemming ontvangen onder de strikte voorwaarde dat de oude kunstgrasmatten duurzaam en verantwoord worden verwerkt. Vereiste bij de vergunningsverlening was ook dat er op het gehele terrein van GBN-AGR vloeistofdichte asfaltvloeren zouden liggen.

Voorbereid op toenemende behoefte aan recyclingcapaciteit

Directeur Eric van Roekel spreekt duidelijke taal over de ambities van GBN-AGR. “We zijn goed voorbereid op een steeds sterker toenemende behoefte aan recyclingcapaciteit. In de opbouw van de fabriek hebben we dan ook bewust gekozen voor machines met een flinke overcapaciteit. Er zal een dag komen waarop we voor de aanleg van sportvelden niet meer grondstoffen verwerken dan de grondstoffen die we circulair terugwinnen. Die dag – Earth Overshoot Day – hopen we met elkaar snel te bereiken.”

Breed gedragen binnen de sector

Antea Sport vormt samen met andere kunstgrasleveranciers een alliantie voor het circulair recyclen van kunstgras sportvelden. De deelnemende partijen ondersteunen de noodzakelijke middelen (zoals kennis, ervaring, financiën en capaciteit) en vormen samen het begin van een initiatief dat binnen de sector breed moet worden gedragen. Met dat doel volgen er de komende tijd gesprekken met andere belangrijke partijen binnen en buiten de branche. Hiermee wordt onderzocht of er draagvlak bestaat om een branche-brede samenwerking in de circulaire verwerking van kunstgras op te zetten.

Positief voor people, planet en profits

Directeur Gosewin Bos van Antea Sport staat alvast volledig achter de ontwikkelingen. “Bij Antea Sport zoeken we voortdurend naar oplossingen die positief zijn voor people, planet én profits. Het volledig circulair recyclen van kunstgras sportvelden is daar een prachtig voorbeeld van”, aldus Bos. “Circulair denken heeft de toekomst. Antea Sport wil daarin een leidende rol spelen door kunstgrasmatten volledig circulair te verwerken. Transparantie is daarbij heel belangrijk. Daarom is de volledige materiaalstroom, van input tot output, volgbaar en traceerbaar. Binnen FieldLoop en onze samenwerking met de gloednieuwe fabriek van GBN-AGR in de Port of Amsterdam nemen wij uitdrukkelijk onze verantwoordelijkheid in duurzaam ondernemerschap.”

FieldLoop (circulaire recycling kunstgras sportvelden)
Heeft u vragen? Floor Groeneveldt Regiomanager West
06-20134510