Het eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld

Medio augustus bouwen Senbis, Sweco, Antea Sport, Edel Grass en TenCate het eerste biologisch afbreekbare kunstgras voetbalveld ter wereld. Dit GreenBlade-veld is het resultaat van een ontwikkelopdracht vanuit het ministerie van VWS. Het 1.000 m2 pupillenveld ligt straks bij EHS ’85 in Emmen en bestaat uit biologisch afbreekbare kunstgrasgarens en invulkorrels. Aan het einde van de levensduur is het veld te recyclen of eindigt het als compost.

Enorme kansen voor milieuwinst

Dit biedt enorme kansen voor milieuwinst, aangezien er ongeveer 3.500 kunstgrasvelden in Nederland liggen. Om duurzame innovaties in deze sector verder te stimuleren, schreef het ministerie van VWS in 2019 een tender uit. Met het concept 'GreenBlade; composteerbaar kunstgras met maximale milieuwinst' wist Senbis Polymer Innovations uit Emmen deze opdracht te winnen.

Samenwerking essentieel voor succesvolle innovatie

Senbis is expert op het gebied van bioplastics en zocht naar samenwerkingsmogelijkheden met innovatieve bedrijven in de kunstgrassector om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Het gevormde consortium bestaat uit ingenieursbureau Sweco, sportveldenbouwer Antea Sport, kunstgrasproducent Edel Grass en garenleverancier TenCate. Zij ontwikkelden in anderhalf jaar tijd het biologisch afbreekbare GreenBlade-veld. Als afronding wil het consortium aantonen dat de sportprestaties van het veld in de praktijk en bij verschillende weercondities voldoet aan de eisen vanuit sportbonden zoals de KNVB. Daarvoor bouwen ze deze zomer het pilotveld bij EHS ’85, financieel gesteund door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Baanbrekende innovatie

Henk Brink (gedeputeerde Economie en Sport, provincie Drenthe) is blij met deze baanbrekende innovatie uit Emmen. “Het verduurzamen van onze economie is belangrijk en daarin staat hergebruik van materialen centraal. Dit circulaire kunstgrasveld bewijst nog eens dat ons Drentse bedrijfsleven vooroploopt in de transitie naar een groene economie.” René van der Weide (wethouder Duurzaamheid en Sport, gemeente Emmen) vindt het belangrijk dat de gemeente Emmen bijdraagt aan deze duurzame ontwikkeling: “Een goede sportaccommodatie is van belang voor de leefbaarheid in een dorp of wijk. Met dit duurzame pupillenveld kan EHS ’85 weer jaren vooruit.”

GreenFill-instrooikorrels

Reeds in 2018 hadden Senbis en de consortiumpartners succes met een eerste biologisch afbreekbaar alternatief voor de rubberkorrels in kunstgrasvelden. Deze GreenFill-korrel werd in 2019 succesvol toegepast in een pilotveld bij SC Erica, waarna in 2020 een aantal grote velden is gebouwd bij voetbalclubs in Nederland. De GreenFill-korrel is nu grootschalig beschikbaar en vormt een aanwinst voor verenigingen die de goede technische prestaties van een rubberkorrel of TPE vereisen, maar wel een oplossing willen hebben voor microplasticsvervuiling rondom het veld. Tijdens de GreenFill-pilot is veel geleerd over prestaties en afbreekbaarheid in de praktijk. Het consortium hoopt de ervaringen uit deze ontwikkeling mee te nemen in de GreenBlade-pilot.

Duurzaamste kunstgras ter wereld

Rondom kunstgrasvelden wordt het milieu niet alleen belast door de instrooikorrels, maar ook door versleten grasvezels. Door GreenBlade en GreenFill toe te passen behoort de microplasticsvervuiling rondom het veld tot het verleden en is het veld bovendien composteerbaar. Als de mat niet gerecycled zou worden, is de composthoop dus altijd nog een optie om afvalproblemen te voorkomen. Daarnaast bestaan de grondstoffen voor GreenBlade voornamelijk uit biomassa en zijn deze hernieuwbaar. Senbis verwacht hiermee dan ook het duurzaamste kunstgrassysteem ter wereld te realiseren.

#iksportgroen

Om deze duurzame alternatieven in kunstgras verder onder de aandacht te brengen is er een campagne gestart onder de slogan #iksportgroen. Meer informatie hierover staat op de gelijknamige website www.iksportgroen.nl.

Heeft u vragen? Gosewin Bos Directeur Antea Sport
06-51605828