Antea Sport: een banenbouwer die vooraf meedenkt

Antea Sport: een banenbouwer die vooraf meedenkt

De sterke opmars van tennis en padel stelt tennisverenigingen voor praktische uitdagingen. Hoe kunnen we onze accommodatie zo (her)inrichten en moderniseren dat we als vereniging helemaal toekomstproof zijn? Met een schat aan ervaring en een breed scala aan vindingrijke oplossingen helpt Antea Sport tennisverenigingen in heel Nederland van A tot Z bij de (her)inrichting van hun park.

Praktische uitdagingen

Voor het eerst sinds 2015 noteert de KNLTB meer dan 600.000 leden. Voor veel tennisverenigingen is die stijgende populariteit alle reden om weer te investeren in hun park. Daarbij komen echter ook veel praktische vragen kijken. Welke baansoort(en) willen we, en hoeveel banen hebben we nodig – nu en in de toekomst? Hoe maken we onze accommodatie gezellig, en hoe gaan we om met beheer en onderhoud? En, minstens zo actueel: hoe kunnen we padelbanen mooi integreren in onze accommodatie? Stuk voor stuk vraagstukken waarbij de expertise van Antea Sport uitstekend van pas komt. Met een deskundig team ontzorgt de sportveldspecialist tennisverenigingen niet alleen bij de realisatie en het onderhoud van banen, maar ook vooraf, in het meedenken over en het geven van goede adviezen voor het ontwerp van tennis- en padelaccommodaties.

Samen werken aan een prachtig resultaat

Eén van de meest recente tennisparken die Antea Sport heeft heringericht, is de accommodatie van de Franeker Tennis Club. Het complex van de Friese tennisclub beschikte over elf banen, waarvan acht kunstgras- en drie gravelbanen. Toen negen van deze elf banen aan vervanging toe waren, besloot de club de gehele inrichting van het park eens kritisch tegen het licht te houden met het oog op de toekomst. Al in een vroeg stadium werd Antea Sport hierbij betrokken. Als ervaren banenbouwer kan Antea Sport immers als geen ander meedenken, juist ook al in de voorbereidende fase van een nieuwbouw of renovatie. Samen met een werkgroep binnen de tennisclub werkte Antea Sport aan een voorstel dat leidde tot een prachtig resultaat met verrassende zichtlijnen, een consistente baanindeling en een sfeervolle, open entourage.

Gezellig, open en uitnodigend

Als voorzitter van de Franeker Tennis Club was Jan Harold Warrink nauw betrokken bij de herinrichting van de tennisaccommodatie. “Voor de toekomst van onze club hadden we een aantal wensen met betrekking tot onze accommodatie. Toen het merendeel van de banen moest worden gerenoveerd, hebben we die gelegenheid aangepakt om ons te oriënteren op de herinrichting van ons park. Antea Sport heeft onze wensen op een doordachte manier omgezet in een gezellig, open en uitnodigend tennispark, waarmee we de groei van het aantal leden goed kunnen opvangen. Toen Antea Sport ons tijdens de ledenvergadering verraste met een 3D-animatie, was iedereen helemáál enthousiast. Een week later begon Antea Sport al met de uitvoering van de werkzaamheden.”

Uitbreiding met padel

Bij de herinrichting van het tennispark was de open uitstraling niet het enige uitgangspunt. Zo leefde bij de Franeker Tennis Club ook al enige tijd het verlangen om naast tennisbanen ook padelbanen op het park aan te leggen. Omdat de bestaande situatie daar echter geen ruimte voor bood, moest er creatief over een oplossing worden nagedacht. “In de vroegere situatie was er helaas geen ruimte meer om uit te breiden met padel, maar we zijn blij dat de gemeente zich constructief opstelde in de oplossing die Antea Sport voorstelde”, vertelt Warrink.

Meer visuele openheid

Hij wijst naar een lantaarnpaal achter één van de gravelbanen. “Die lantaarnpaal was tot voor kort de grens van ons park. Tussen die paal en de aangrenzende voetbalvelden lag altijd een afscheiding op gemeentelijke grond. Die afscheiding zorgde ervoor dat je van buitenaf niet op de tennisbanen kon kijken. Omdat de gemeente achter onze wens stond om meer visuele openheid naar de omgeving te creëren, kregen we de mogelijkheid om dat stukje grond van de gemeente over te nemen en bij ons park aan te trekken.”

Geen last meer van de zon

De aankoop van de grond stelde de Franeker Tennis Club in staat om haar uitbreidingsplannen te realiseren. Daarbij stelde Antea Sport voor om de zes tennisbanen aan de zuidkant van het park een kwartslag te draaien. Dat betekende wel dat de club één tennisbaan moest opofferen, maar daar stond tegenover dat er ruimte ontstond voor de aanleg van twee nieuwe padelbanen. De noord-zuid-oriëntatie van de vijf gedraaide tennisbanen brengt bovendien nog een ander praktisch voordeel met zich mee, licht Warrink toe: “Vroeger keek je ’s avonds recht tegen de ondergaande zon in als je stond te tennissen. Nu de banen een kwartslag gedraaid zijn, is dat probleem gelijk verholpen.”

Groot centraal terras

Met de herinrichting verdween ook de afscheiding. Vanaf de nieuwe paden die tussen de tennisbanen en de voetbalvelden liggen, kijk je zó de opgeknapte tennisaccommodatie op. Ook de toeschouwers óp het park zijn blij met de herinrichting van de banen, merkt Warrink. “Doordat de banen aan de zuidkant een kwartslag zijn gedraaid, creëerden we veel extra ruimte tussen het clubhuis en de tennisbanen. Die ruimte hebben we gebruikt om het terras uit te breiden. Dat ligt niet alleen wat hoger dan de tennisbanen, maar ook mooi centraal op het park, waardoor je vanaf het terras een prachtig uitzicht hebt op letterlijk alle tennis- en padelbanen.”

Beter geordend

Dankzij de herinrichting van het tennispark heeft de accommodatie van de Franeker Tennis Club ook een meer overzichtelijke en gestructureerde indeling gekregen. Dat komt niet alleen doordat de tennisbanen nu allemaal in dezelfde richting zijn georiënteerd, maar ook door de strakke verdeling van de banen. Waar de gravelbanen voorheen waren ingesloten tussen de kunstgrasbanen, is de nieuwe situatie beter geordend. De vijf kunstgrasbanen aan de noordkant van het park zijn intact gebleven, terwijl aan de zuidkant van het park nu vijf gravelbanen liggen. Beide clusters worden van elkaar gescheiden door twee padelbanen, die - in tegenstelling tot bij veel andere tennisverenigingen - een centrale plek op het park hebben gekregen.

Verlengde bespeelbaarheid

Dat voor de aanleg van de twee padelbanen één tennisbaan moest plaatsmaken, ving de Franeker Tennis Club op door van conventionele gravelbanen over te stappen op Prestige Gravel. Deze Prestige Gravel-banen onderscheiden zich van conventionele gravelbanen dankzij de soepele afwatering en een prima bespeelbaarheid in het najaar. Ook de drie gerenoveerde kunstgrasbanen kunnen in de winter volop worden bespeeld: deze staan vanaf begin oktober onder een moderne blaashal.

Vlot en vakkundig gerealiseerd

Het vernieuwde tennispark is medio augustus officieel in gebruik genomen tijdens het Franeker Open. Warrink is enthousiast over het eindresultaat, maar ook over de manier waarop dat tot stand is gekomen. “Antea Sport heeft ons uitstekend begeleid in het hele traject. Ze deden voorstellen die we zelf niet hadden kunnen bedenken, wat onder de leden voor veel enthousiasme zorgde. Mede dankzij korte lijnen is de herinrichting van onze accommodatie heel vlot en vakkundig gerealiseerd. Op voorhand was er al veel draagvlak binnen de club en met dit prachtige eindresultaat is iedereen ervan overtuigd dat we hier weer jaren mee vooruit kunnen.”

Tennisbaan Franeker Franeker Tennis Club ()
Heeft u vragen? Aaldert Hooijer Regiomanager Oost
06-51200342